Usługi

Cynkowanie ogniowe

Cynkownia ogniowa Zmer

Świadczy usługi cynkowania:

 • ogniowego w wannie o wymiarach: 300x180x70 [cm],
 • galwanicznego w wannie o wymiarach: 130x60x40 [cm],
 • galwanicznego w kielichu o ładowności do 10kg.

Powłoka cynku chroni powierzchnie stalowe przed korozją oraz jest idealnym podkładem pod malowanie proszkowe.

Ważne jest, aby podczas przyjęcia usługi cynkowania galwanicznego poinformować pracownika Spółki "ZMER" o późniejszym malowaniu proszkowym.

Wymagania dla cynkowania ogniowego:

W związku z procedurami ISO stosowanymi w zakładzie, norma PN-EN ISO 1461 wymaga stosowania zasad wykonania i kontroli powłok cynkowanych metodą zanurzeniową na konstrukcjach stalowych:

 • Cynkowaniu zanurzeniowemu poddaje się części i konstrukcje wykonane ze stali przeznaczonej do cynkowania zanurzeniowego o zawartości krzemu 0,15÷0,25%. Skład chemiczny stali ma wpływ na grubość i wygląd powłok cynkowych ( przy nierównomiernym rozkładzie krzemu i fosforu powstają nierównomierne błyszczące lub ciemnoszare powłoki, które mogą być kruche i grubsze niż zwykle).
 • Konstrukcje spawane powinny posiadać spawy ciągłe i szczelne na całym obwodzie. Ze szczelin kraterów spawalniczych itp. Mogą wylewać się resztki topnika pogarszając jakość powłoki (tzw. "krwawe wycieki" lub "pocenie") na co Spółka "ZMER" nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.
 • Części i konstrukcje wykonane obróbką plastyczna na zimno i spawaniem a niemające usuniętych naprężeń własnych poprzez obróbkę cieplną ulegają w trakcie cynkowania zanurzeniowego odkształceniom, na co Spółka "ZMER" nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe odkształcenia.
 • Elementy cienkościenne i o dużej smukłości również w trakcie cynkowania zanurzeniowego ulegają odkształceniom, na co Spółka "ZMER" nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za powstałe odkształcenia. Zaleca się by grubość najcieńszego elementu do najgrubszego nie była większa niż 1:5.
 • Elementy przeznaczone do cynkowania muszą mieć powierzchnie czyste bez śladów farb, żużla spawalniczego, środków przeciwodpryskowych stosowanych przy spawaniu, smarów, oleju i starych powłok cynkowych. Elementy poddane obróbce strumieniowo-ściernej należy starannie oczyścić z resztek śrutu, piasku ścierniwa itp.
 • Części i konstrukcje muszą posiadać otwór technologiczny do zawieszenia min. Ø10 mm (2 otwory po przekątnej elementu dla części powyżej 1m). Konstrukcje zamknięte typu skrzynka, z żebrami wzmacniającymi itp. Muszą posiadać otwory: ściekowy i odpowietrzający o powierzchni min. 3,5% przekroju zamkniętego, ale nie mniejszy niż Ø10 mm. Położenie otworów należy skonsultować z Działem Produkcji pod nr tel. 506743776.
 • Nadlewy, sople i naprawy powierzchni niedocynkowanych (wg normy) po cynkowaniu wykonuje we własnym zakresie zamawiający.
 • Średnia grubość powłoki cynkowej wynosi 85 μm (610g/m2). Dopuszczalna miejscowo min. Grubość powłoki wynosi 70 μm (505 g/m2)
 • Maksymalna powierzchnia nie pokryta cynkiem (niedocynkowanie) nie może przekraczać 0,5% całkowitej powierzchni. Pojedynczy obszar bez powłoki cynku nie może przekraczać 10 cm2. Powierzchnie nie pokryte cynkiem należy naprawić.

Odpowiedzialność:

  Za prawidłowość konstrukcji i jej przygotowanie do cynkowania zanurzeniowego odpowiada zamawiający.