Produkty energetyczne

Napowietrzna aparatura łączeniowa SN

Jedną z głównych gałęzi naszej produkcji są łączniki napowietrzne dla linii SN. Jako pierwsza firma w Polsce opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji odłącznik ON z zastosowaniem płaskich styków. Trójbiegunowe odłączniki (rozłączniki) i odłączniko-uziemniki (rozłączniko-uziemniki) napowietrzne o wspólnym napędzie stosowane w napowietrznych sieciach rozdzielczych 15 i 20 kV przeznaczone są do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, a także (w przypadku łączników z uziemnikami) do uziemienia odłączonych części obwodu. Mogą być równie stosowane jako łączniki izolacyjne, gdyż w stanie otwartym stwarzają bezpieczną przerwę izolacyjną.

UWAGA: W chwili składania zapytania ofertowego/zamówienia istnieje konieczność podania miejsca instalacji łącznika (nad/pod linią) oraz rodzaju i długości żerdzi, na której będzie montowany aparat celem dobrania odpowiednich konstrukcji mocujących i długości cięgien napędu.

Łączniki ramowe grupy ON i RN

Najważniejsze cechy aparatów SN produkcji ZMER:

 • Każdy biegun łącznika SN wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze (porcelanowe, silikonowe z rdzeniem z ceramiki polimerowej lub kompozytowe): jeden zamocowany jest na stałe drugi na wsporniku ruchomym.
 • Umożliwiają wykonywanie łączeń pod obciążeniem prądem znamionowym 25,5 A. Zarówno zaciski jak i przeguby stuku ruchomego przystosowane są do wykonywania prac pod napięciem (PPN).
 • Elementy ramy i wspornika wykonane są z profili stalowych, które zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie na gorąco co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę.
 • Przeznaczone do instalowania pod i nad linią. Przystosowane do montażu poziomego i pionowego.
 • Styki główne wyposażone są w zaciski śrubowo-odgałęźne (przyłączeniowe) służące do podłączenia przewodów roboczych linii o przekroju 16-95 mm2.
 • Odłączniki i rozłączniki przystosowane są do sterowania ręcznego napędem typu NR-S lub radiowego napędem silnikowym NSZp-24/33 lub NSZp-24/44.
Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne zostały zamieszczone w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 51 do 58.

Łączniki ramowe grupy ONss i RNss

Najważniejsze cechy aparatów SN produkcji ZMER:

 • Każdy biegun łącznika SN wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze (porcelanowe, silikonowe z rdzeniem z ceramiki polimerowej lub kompozytowe) jeden zamocowany jest na stałe drugi na wsporniku ruchomym.
 • Umożliwiają wykonywanie łączeń pod obciążeniem prądem znamionowym 25,5 A.
 • Zarówno zaciski jak i przeguby stuku ruchomego przystosowane są do wykonywania prac pod napięciem (PPN).
 • Elementy ramy i wspornika wykonane są z profili stalowych, które zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie na gorąco co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę.
 • Przeznaczone do instalowania pod i nad linią.
 • Przystosowane do montażu poziomego i pionowego.
 • Łączniki sekcyjne wykonane są w systemie modułowym, co pozwala na montaż poszczególnych jego elementów na stanowisku słupowym bez użycia ciężkiego sprzętu.
 • Styki główne wyposażone są w zaciski śrubowo-odgałęźne (przyłączeniowe) służące do podłączenia przewodów roboczych linii o przekroju 16-95 mm2.
 • Odłączniki i rozłączniki przystosowane są do sterowania ręcznego napędem typu NRZ-1 lub NR-Sb, które wyposażone są w specjalną blokadę mechaniczną umożliwiająca skontrolowanie/zablokowanie położenia łączniko-uziemnika (stan bezpieczeństwa) przed zadaniem stanu uziemienia.
 • Posiadają cechy łącznika izolacyjnego.
Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne zostały zamieszczone w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 59 do 63.

Zestawy remontowe do łączników

 • Zastosowanie przy renowacji wyeksploatowanych aparatów energetycznych.
 • Wymiana narażonego na największe zużycie układu stykowego powoduje pełne odzyskanie walorów eksploatacyjnych łącznika.
Więcej szczegółów w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 64 do 66.