Produkty energetyczne

Słupowe stacje transformatorowe

Stacje produkowane są z transformatorem o mocy do 630 kVA na napięcia 15 i 20/0,4 kV i przeznaczone są do zasilania odbiorców wiejskich i miejsko-osiedlowych oraz drobnych odbiorców przemysłowo - usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia. Przewidziane wariantowe rozwiązania elementów stacji pozwalają na optymalny dobór jej wyposażenia.

ZMER Kalisz jest producentem słupowych stacji transformatorowych w oparciu o:

 • Opracowanie unifikacyjne U-4574, tom 1-5. Energoprojekt Poznań 1994 r.,
 • Opracowanie unifikacyjne U-4584, tom 1-5. Energoprojekt Poznań 1994 r.,
 • Album Słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorem mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych, Tom I, II, III, IV, Katalog stacji STSp, STSKp. ENERGOLINIA, P.T.P. i R.E.E. Poznań 1994 r.,
 • Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorem o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych. Tom I, II, III.ENERGOLINIA, P.T.P. i R.E.E. Poznań 2007 r.,
 • Album stacji transformatorowych słupowych typu STSR-20/250 i STSRp-20/400 na żerdziach wirowanych, Tom I, II, III, IV ELPROJEKT Poznań 1994 r. zatwierdzonych do powszechnego stosowania przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Konstrukcja nośna:

 • Jedna lub dwie żerdzie wirowane typu E

Konstrukcja wsporcza:

 • Przystosowana do pełnienia swojej funkcji

Zasilanie stacji średniego napięcia:

 • Linią napowietrzną lub kablową

Wyprowadzenie przewodów niskiego napięcia:

 • Liniami napowietrznymi z przewodami Al. (gołymi lub izolowanymi)
 • Liniami kablowymi

Zabezpieczenie:

 • Podstawy bezpiecznikowe

Rozdział w zależności od potrzeb z zastosowaniem rozdzielnic RS-Z:

 • zmontowanych na żerdzi stacyjnej
 • wolnostojących złączy kablowych
 • szaf oświetleniowych
 • słupowych rozłączników bezpiecznikowych nn
 • Możliwość zainstalowania odłączniko- lub rozłączniko-uziemnika
 • Zabezpieczenia antykorozyjne:

  • Cynkowanie ogniowe wg DIN 50976
  Dane techniczne i dobór podstawowych elementów stacji w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
  Strony od 11 do 15.

  Słupowe stacje transformatorowe typu STN, STNu

  Słupowa stacja transformatorowa typu STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na napięcie 15 i 20 kV na pojedynczych żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 35 kN wg opracowania PTPIREE z 2007 r.

  Więcej szczegółów w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
  Strony od 16 do 23.

  Słupowe stacje transformatorowe typu STSp, STSu, (STSpb, STSpbu)

  Słupowe stacje transformatorowe typu STSp i STSu (STSpb, STSpbu) transformatorami o mocy do 400 kVA na napięcie 20 kV na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 17,5 kN oraz z transformatorami o mocy do 400 kVA na napięcie 20 kV na dwóch żerdziach wirowanych wg opracowania Energolinia Poznań z 1997 r.

  Więcej szczegółów w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
  Strony od 24 do 29.

  Słupowe stacje transformatorowe typu STSR, STSRu, (STSRp, STSRpu)

  Słupowe stacje transformatorowe typu STSR i STSRu (STSRp i STSRpu) z transformatorami o mocy do 400 kVA na napięcie 20 kV na żerdziach wirowanych wg opracowania Elprojekt Poznań z 1997 r. oraz późniejszych nowelizacji.

  Więcej szczegółów w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
  Strony od 30 do 35.