Produkty energetyczne

Rozdzielnice NN

Rozdzielnice typu RS spełniają wymagania norm:

  • PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań,
  • PN-E 05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałe w wyniku zwarcia wewnętrznego,
  • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Zastosowanie rozdzielnicy szafowej RS-Z:

  • przy wszelkiego typu słupowych stacjach transformatorowych

Przeznaczenie:

  • Rozdział energii i zabezpieczeń obwodów nn odbiorców

Możliwe połączenia:

  • z siecią nn napowietrzną
  • z siecią nn kablową

Obudowy rozdzielnic słupowych nn produkowanych przez ZMER Kalisz wykonane są z:

  • blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,
  • tworzywa chemoutwardzalnego,
  • blachy aluminiowej malowanej proszkowo.

Gwarantują długotrwałą eksploatację oraz estetyczny wygląd.

Obudowy rozdzielnic są szczelne i zapewniają stopień ochrony: IP-43

Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne zostały zamieszczone w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 37 do 49.