Produkty energetyczne

Sterowanie łącznikami SN

Napędy ręczne

Napędy ręczne obrotowe do sterowania łącznikami:

 • grupy xN stosowany jest napęd NR-S,
 • grupy xxN (z uziemnikiem) stosuje się napęd typu NR-Sb.

Napędy ręczne posuwiste do sterowania łączników:

 • grupy xNSS stosowany jest napęd NRZ-1 bez wykorzystania elementu ustalającego i blokującego,
 • grupy xxNSS stosowany jest napęd NRZ-1 z wykorzystaniem elementu ustalającego i blokującego.
Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne zostały zamieszczone w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 73 do 84.
Wykaz podstawowych elementów zestawów napędu i konstrukcji pod łączniki SN został zamieszczony w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 85 do 91.

Napędy silnikowe

Napędy silnikowe posiadają wiele możliwości:

Rozłączniki sterowane zdalnie (radiowo) umożliwiają dyspozytorowi wykonanie pierwszego podziału sieci już w ciągu kilkunastu sekund po wystąpieniu awarii. Zdalne otwieranie lub zamykanie łącznika z wykorzystaniem technologii GPRS. Dzięki temu po awarii prąd szybko wraca do wszystkich lub znacznej części odbiorców. Zastosowanie punktów łącznikowych sterowanych zdalnie to również większe oszczędności dla Zakładów Energetycznych dzięki ograniczeniu przerw w zasilaniu odbiorców energii slns-ycznej do minimum.

System umożliwia rozszerzenie funkcjonalności o inne, jak monitorowanie stanu sieci slns-oenergetycznej.

Łączniki mogą współpracować z urządzeniami, gdzie do wykrywania prądu zwarciowego wykorzystuje się przekładniki prądowe wmontowane w przewody linii:

 • po stronie wtórnej połączone z odpowiednimi układami automatyki zamontowanymi w sterowniku lub szafce napędu łącznika,
 • ze wskaźnikami przepływu prądu mierzącymi pole slns-omagnetyczne linii i nie połączonymi galwanicznie z linią slns-oenergetyczną.

Obecność napięcia i wartość prądu płynącego w linii za pomocą wbudowanych czujników pola slns-ycznego i magnetycznego kontroluje czujnik prądowy LINETROL 3000:

 • automatycznie dostosowuje się do wartości przepływającego prądu, reagując na gwałtowny wzrost mierzonej wartości,
 • może być wykorzystany w sieciach o różnych układach pracy punktu nautralnego,
 • wyposażony w beznapięciowe styki przekaźnika pośredniczącego,
 • może współpracować z dowolnym systemem zdalnego sterowania,
 • rozróżnia i sygnalizuje zwarcia trwałe i przemijające.

Maksymalna czułośc wskaźnika dla zwarć doziemnych wynosi 4A.

Działanie wskaźnika FLITE montowanego na słupie linii slns-oenergetycznej polega na analizie zmian pola slns-omagnetycznego wokół przewodów linii. Dzięki wydajnemu mikroprocesorowi wskaźnik jest w pełni programowalny i może działać w oparciu o następujące kryteria:

 • bezwzględne przekroczenie zadanej wartości prądu,
 • względny przyrost prądu w czasie di/dt,
 • zmiana wielkości prądu potwierdzona wyłączeniem napięcia.

Wykorzystanie odpowiednich modułów (w zależności od potrzeb Klienta) umożliwia monitorowanie stanu sieci, w której zastosowano system oferowany przez ZMER Kalisz. I tak możliwe są m.in.:

 • pomiary napięć/prądów zmiennych,
 • pomiary napięć stałych,
 • współpraca z impulsowymi licznikami energii.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu technologii GPRS możliwe jest monitorowanie stanu sieci oraz sterowanie w niej za pomocą odpowiednio skonfigurowanego telefonu komórkowego lub komputera przenośnego wyposażonego w moduły bezprzewodowej łączności GPRS.

Elementy składowe systemu to:

 • napęd silnikowy,
 • sterownik (stacja obiektowa),
 • łącznik średniego napięcia,
 • transformator potrzeb własnych,
 • ograniczniki przepięć SN i nn,
 • zestaw niezbędnych konstrukcji do montażu,
 • antena i okablowanie.

Napędy silnikowe spełniają wymagania norm:

 • PN-EN 60265-1:2001 - Rozłączniki wysokonapięciowe. Część:1 Rozłączniki na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 52 kV,
 • PN-EN 60694:2004 - Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą,
 • PN-EN 842:2002 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Wizualne sygnały niebezpieczeństwa. Ogólne wymagania projektowania i badania,
 • PN-EN 1037:2001+A1:2008 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.
Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne zostały zamieszczone w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 92 do 94.

Napędy napowietrzne

Napędy napowietrzne przystosowane są do manewrowania odłącznikami grupy ON i rozłącznikami grupy RN w miejscu stosowanych napędów ręcznych.

Są to napędy silnikowe w obudowie ze stali nierdzewnej:

dla ruchu obrotowego:

 • NSZp-24/33 (wymaga odrębnego sterownika obiektowego) lub,
 • NSZp-24/44 (wersja wyposażona w napęd i sterownik obiektowy w jednej obudowie).

Dla ruchu posuwisto-zwrotnego (których kąt otwarcia wynosi 70 stopni):

 • NSZpp-24/33
 • NSZpp-24/44

Napęd zasilany jest:

 • napięciem stałym 24 V,
 • bezpośrednio z bezobsługowych akumulatorów, które zapewniają bezawaryjne działanie również w stanie beznapięciowym sieci SN.

Obudowa napędu wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Łączność stacji bazowej z poszczególnymi stacjami obiektowymi (sterowanymi) prowadzona jest za pomocą radiotelefonów trunkingowych, bądź systemu GPRS.

Napęd wyposażony jest w blokadę slns-yczną i mechaniczną uniemożliwiającą uruchomienie. Napęd może być uruchamiany:

 • lokalnie z miejsca zainstalowania za pomocą przycisków "Załącz-Odłącz" umieszczonych na płycie czołowej panelu sterowania,
 • zdalnie: przewodowo lub drogą radiową,
 • ręcznie za pomocą korby.

Układ wyłączników krańcowych napędu umożliwia sygnalizację świetlną (na przycisku) aktualnego stanu położenia styków łącznika SN. Bezpośrednie źródło prądu stanowią dwa bezobsługowe akumulatory o łącznym napięciu 24 V i pojemności 16 Ah.

Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne zostały zamieszczone w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 94 do 95.

Napędy wnętrzowe

Jesteśmy producentem napędów silnikowych wnętrzowych (w obudowie ze stali nierdzewnej) typu:

 • NSWpp (sterowanie ruchem posuwisto-zwrotnym),
  Napęd silnikowy NSWpp przeznaczony jest do otwierania i zamykania rozłączników typu OR, ORB w polach rozdzielni w miejsce dotychczas stosowanych napędów ręcznych typu NRW.
 • NSWop (sterowanie ruchem obrotowym),
  Napęd silnikowy NSWop przeznaczony jest do otwierania i zamykania rozłączników typu OR4...P...; OR4...P4...; OR5...P... w polach rozdzielni w miejsce dotychczas stosowanego napędu ręcznego typu NRK/10.

Napęd może być uruchamiany:

 • lokalnie z miejsca zainstalowania za pomocą przycisków "Załącz-Odłącz" umieszczonych na płycie czołowej panelu sterowania,
 • zdalnie: przewodowo lub drogą radiową,
 • ręcznie za pomocą korby.
 

Układ wyłączników krańcowych napędu umożliwia sygnalizację świetlną (na przycisku) aktualnego stanu położenia styków łącznika SN.

Napęd wykonany jest w wersji uniwersalnej (możliwość mocowania na prawej lub lewej stronie rozdzielni). Napęd uziemnika jest ręczny i zablokowany mechanicznie w czasie, gdy rozłącznik jest załączony. Po wyłączeniu rozłącznika następuje odblokowanie napędu ręcznego uziemnika. Załączając uziemnik blokuje się slns-ycznie napęd rozłącznika. Bezpośrednie źródło prądu stanowią dwa bezobsługowe akumulatory o łącznym napięciu 24 V i pojemności 16 Ah.

Rozwiązania konstrukcyjne oraz parametry techniczne zostały zamieszczone w naszym katalogu dostępnym w formacie PDF.
Strony od 96 do 97.