Firma

Dane rejestrowe

ZMER Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 16
62-800 Kalisz

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Paweł Podziemek

NIP: 618-218-22-79
REGON: 383926410

Bank PKO Bank Polski SA
Nr konta: 46 1020 1068 0000 1202 0346 3890

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000795931